Dijital Oyun Faydalı mı?

ANASAYFA ❯ BLOGLAR ❯ DİJİTAL OYUN FAYDALI MI? ❯

Dijital Oyun Faydalı mı?

Dijital oyunların genellikle çocuk gelişimindeki olumsuz etkileri ön plana çıkartılsa da çok sayıda akademik çalışma ile özellikle çocukların bilişsel gelişiminin desteklenmesi başta olmak üzere azımsanmayacak kadar olumlu etkilerinin olduğu da elde edilen sonuçlar arasındadır. Günümüz çocuklarının hemen her şeyin dijitalleştiği bir dünyada büyümeye çalışırken çoğu zaman kendi doğal öğrenme dönemlerine çok uzak tasarlanmış geleneksel eğitim sistemi içerisinde kaybolup gittiğini görmekteyiz.

okul öncesi oyun

Peki dijital oyunların beynin fiziksel yapısını; okumayı öğrenmek, piyano çalmak veya harita yardımıyla yön bulmak eylemlerinin sebep olduğu değişime benzer şekilde geliştirdiğini biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar bu bulgunun yanında birçok olumlu etkiyi de sıralamıştır. Hadi gelin! Birkaç tanesine hep beraber göz atalım.

“Oyun Tabanlı Eğitim” bu faydaları sıralarken bahsetmemiz gereken en önemli konulardan biri. İsminden de anlaşılacağı gibi çocukların öğrenmesi gereken bilgilerin ‘oyun’ aracılığıyla verilmesi gereken bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalar sonucunda oyun tabanlı öğretimin gereklilikleri olan; problem çözme becerisi, deneme/yanılma ve sonuçları keşfetme aşamaları gibi araştırmaya ve sorgulamaya yönlendiren öğrenme şekli dijital oyunlarla da sağlanabildiği görülmüştür.

Öte yandan bildiğimiz gibi dijital oyunlar sayesinde çocuğa aktarılacak bilgi yaş gruplarına göre kolayca derecelendirilebilmekte ve sınıflandırılabilmektedir. Kontrol edilebilir bilgi akışı sayesinde içerikler uzmanlar tarafından eğitim odaklı hazırlanabilir. Fiziksel sınırların ortadan kalktığı bu ortamda çocuklar, istedikleri zaman arkadaşlarıyla etkileşimli iletişim halinde olabilmesi de bu öğrenme işlevini oldukça desteklemektedir. ‘Evet ama bunun bir de bağımlılık boyutu var?’ dediğinizi duyar gibiyim. Yukarıda bahsedilen tüm bilgiler gibi bu konu üzerinde de birçok araştırma yapılmış ve dijital oyunlarda bağımlılığın göz ardı edilemeyecek kadar çok olduğu görülmüştür. Ancak bununla beraber tasarlanan uygulamanın profesyonel oyun yöneticileri ve danışmanlar tarafından denetlenebilmesi, içerik standartlarının belirlenebilmesi, çocuğun eriştiği içerikler hakkında ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve en önemlisi dijital oyunda geçirilen sürenin sınırlanabilmesi faktörleri ‘bağımlılık’ kavramını saf dışı bırakmakta oldukça yardımcı olacaktır. Hatta bu süre sınırlamasının çocuklara zamanı iyi kullanmayı öğretmek gibi bir işlevi olduğunu bile söyleyebiliriz.

Dijital oyun oynarken aynı anda birden fazla iş yapabildiğimiz de yadsınamaz bir gerçektir. Tıpkı biz gibi çocuklar da sunulan oyunlarla çok sayıda dinamik değişkeni takip edebilme ve birden fazla hedefi yönetebilme becerisini geliştirebilir. Oyunlarda belirlenen hedefe ulaşma amacı sayesinde hızlı düşünme, analiz yapabilme ve karar verme yetenekleri de dijital oyunlar aracılığıyla desteklenmektedir. Görsel uyaran çeşitliliğinin zihin gelişimine katkıları da faydaları arasında sıralanabilir.

Bu ve benzeri birçok olumlu etkiye rağmen gerek dijital oyun kavramının nispeten yeni olması gerekse bilinçsiz kullanımdan doğan hasarların göz ardı edilememesi sebebiyle ebeveynler, çocuklarının kendi çocukluklarındaki gibi geleneksel yöntemlerle (saklambaç, evcilik oynayarak, kitap okuyarak, şiir yazarak) zaman geçirmelerini beklemektedir. Bahsedildiği gibi olumsuz etkileri görmezden gelmek doğru olmaz ancak yeni neslin alışkanlıklarını değerlendirirken empati kurmak, onlara daha iyi bir eğitim ve gelecek sunmak için yaşadığımız dünyayı onların gözünden anlamaya çalışmak daha doğru bir yaklaşım olabilir. Bu nedenle değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde ebeveynler ve uzmanlar olarak çocukları tabletten, telefondan, bilgisayardan tamamen uzaklaştırmak yerine kontrollü ve bilinçli kullanımla çocuklarımıza iyi bir dijital dönem yaşatabilmek için içeriği doğru kullanabilmemiz gerekir. Literatürdeki tabiriyle iyi birer ‘medya okuryazarı’ olmak, dijitalleşmekten kaçmak yerine ondan fayda sağlamayı beraberinde getirecektir. Medya Okuryazarlığı kavramını açıklamak için yepyeni bir başlık ve bomboş bir blog sayfası gerektiği için,

Eğlenerek öğrenmenin en verimlisi olduğunu hiç unutmadığımız günlere, bir sonraki yazımızda görüşmek üzere! Kaynakça: Bozkurt, A. (2014). Homo Ludens: Dijital oyunlar ve eğitim. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 5 Dinç, M. (2012). Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu

  • OYUN
  • ÇOCUK
  • OKUL ÖNCESİ

Eda AKPINAR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ-ÇOCUK GELİŞİMİ

19 TEMMUZ 2020 / 00.00

Etiketler

  • OKUL ÖNCESİ
  • OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK
  • OKUL ÖNCESİ BİLMECELER
  • KALİTELİ ZAMAN